Sàn gỗ Công Nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Camsan

Kích thước: 1380 x 142.5 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.38 m2/hộp

Trọng lượng: