Sàn gỗ Inovar VG332 

Kích thước: 1285 x 137 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.05 m2

Xuất xứ: Malaysia