Tấm Ốp tường IWood W152x9-4S9-1

Kích thước: 152 x 9 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp

Diện tích/hộp: 4.56 m2