Tấm ốp tường PVC 28-10-Vân đá

Kích thước: 1.22 m x 2.44 m

Độ dày: 2.8 mm

Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3