Phào chỉ Hàn Quốc JC04-W1

  • Phào chỉ nhựa Hàn Quốc JC04-W1 dùng làm chỉ nách tường hoặc hắc đèn trần
  • Kích Thước: 8.7 x 2.0 x 6.2 cm