Phào chỉ nhựa Hàn Quốc hoa văn KLH – A180

  • Sản phẩm chỉ nhựa dùng làm chỉ nách tường hoặc hắc đèn trần
  • Kích Thước: 105 x 120 x 159 mm