Sàn Gỗ Bỉ Pergo Mandal – 01803

  • Kích thước: 1200 x 190 x 8 mm
  • Số luợng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.596 m2
  • Xuất xứ: Bỉ