Sàn gỗ Công Nghiệp Áo Kaindl

Kích thước: 1383 x 193 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 9 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4 m2