Sàn Gỗ Công Nghiệp LeoWood W08

Kích thước: 1210 x 198 x 8mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.875 m2

Trọng lượng:

Xuất xứ: Thái Lan