Sàn Gỗ Inovar TZ368

  • Kích thước: 1285 x 188 x 12 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.45 m2
  • Xuất xứ: Malaysia