Sàn Gỗ Janmi WE21

  • Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.98 m2
  • Trọng lượng: 17 kg
  • Xuất xứ: Malaysia