Sàn Nhựa Galamax SPC 1003

  • Kích thước: 1224 x 153 x 4 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 2.247 m2