Sàn nhựa INOVAR LRX9321

  • Nhà sản xuất: Malaysia
  • Mã sản phẩm: LRX9321
  • Số tấm trong 1 hộp: 06 ấm
  • Trọng lượng: 25.0 kg/hộp
  • Diện tích hộp: 2.08 m2
  • Kích thước: 1511 x 229 x 5mm