Sàn nhựa vân đá Galaxy MSS 3106

  • Kích thước: 455 x 455 x 3 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 3.31 m2
  • Trọng lượng: 5.50kg