Sàn nhựa vân thảm Galaxy MSC 2202

  • Kích thước: 455 x 455 x 3 mm
  • Số luợng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 3.31m2
  • Trọng lượng:  5.50kg