Tấm ốp iWood W100x10-W10-6

  • Kích thước: 100 x 9 x 3000 mm
  • Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp