Tấm ốp iWood W105x12-W105-1

  • Kích thước: 105 x 12 x 3000 mm
  • Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp