Tấm ốp tường IWood W195x15-3S15-2

Giá tính theo m dài: 103.350 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 310.050 Đ/thanh

Kích thước: 195 x 15 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp