Tấm Ốp Nhựa IWood W195x15-3S15-7

Kích thước: 195 x 15 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp