Tấm ốp iWood W195x20-3S20-6

  • Kích thước: 195 x 20 x 3000 mm
  • Số lượng thanh/hộp: 8 thanh/hộp