Tấm Ốp iWood W195x30-3S30P-9

  • Kích thước: 195 x 30 x 3000 mm
  • Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp