Tấm Ốp Nhựa IWood W400x9-W40-16

Kích thước: 3000 x 400 x 9 mm

Số lượng thanh/ hộp: 6 thanh/ hộp