Tấm ốp SmartWood HP811

  • Kích thước: 1205 x 191 x 8 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.84124 m2
  • Xuất xứ: Malaysia
Danh mục: