Tấm ốp tường PVC Vân Gỗ 9650

Kích thước: 1.22 m x 2.44 m

Độ dày: 3.2 mm

Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3