Tấm Vách Ngăn iWood VN300x26-VN30-2

  • Giá tính theo m dài: 267.000 Đ/m dài
  • Kích thước: 300 x 26 x 3000 mm
  • Số lượng thanh/hộp: 3 thanh/hộp