Vỉ Nhựa Awood DT03-WG-Dark Grey

Kích thước: 300 x 300 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng: