Sàn gỗ Robina O125-8mm

  • Kích thước: 1283 x 115 x 8mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.7705 m2 
  • Xuất xứ: Malaysia