Sàn gỗ Công Nghiệp Ba Lan Kronopol

Kích thước: 1380 x 113 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.09 m2