Sàn Gỗ Công Nghiệp Charm Wood K984

Kích thước: 1225 x 200 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.45 m2

Trọng lượng: