Sàn gỗ Công Nghiệp Đức Parador

Kích thước: 2200 x 243 x 9 mm

Số lượng tấm/ hộp: 5 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.673 m2/hộp