Sàn Gỗ Công Nghiệp Fortune Aqua 908

Kích thước: 1203 x 139 x 12mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.0033 m2

Trọng lượng: