Sàn Gỗ Công Nghiệp Glomax G081

Kích thước: 1225 x 150 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 2.756 m2

Trọng lượng: