Sàn Gỗ Robina O132-12mm

  • Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.1804 m2 
  • Xuất xứ: Malaysia