Sàn Nhựa Giả Gỗ Aimaru EASY A27

Kích thước: 184 x 950 x 2 mm

Kiểu vân: Vân gỗ

Số lượng tấm/ hộp: 25 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 4.37 m2