Vỉ Gỗ Nhựa Lót Sàn IWood VN300-Red Brown

Kích thước: 300 x 300 x 25 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1 m2/hộp

Trọng lượng: